Plan van Aanpak

Vastleggen in welke maatregelingen de risico’s kunnen worden beheerst

Wat houdt de plan van aanpak in

Voorkomen is beter dan genezen. Ook krijgen we veel vragen na de brief van de overheid. RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Hiervoor moeten een aantal zaken worden ondernomen. Een daarvan is het plan van aanpak. Hierin staan zaken, zoals ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening, preventiemedewerker, en het periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Opstellen van PVA

Er zijn een aantal stappen om het plan van aanpak (PvA) van uw RI&E op te stellen.

1. Inventariseren

De belangrijkste risico’s inventariseren en deze beschrijven voor uw bedrijf.

2. Prioriteren

Wanneer de risico’s zijn vastgesteld is het belangrijk deze te prioriteren en te rangschikken.

3. Toetsen

Laat onder andere uw plan van aanpak controleren door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

4. Bespreken

Maak de ge├»nventariseerde risico’s bespreekbaar met uw medewerkers en verantwoordelijke.

5. Evalueren

Het is belangrijk je RI&E actueel te houden. Zo ben je in staat nieuwe veiligheidsinzichten op te doen.

Veiligheid RIE
RI&E rie op de bouw
Logistiek RIE

Stel uw vraag aan onze RIE specialisten

Neem vrijblijvend contact op En laat ons u helpen.