Home - rie - Brief van de overheid over de risico inventarisatie en evaluatie
In dit artikel
Brief van de overheid rie verplichting

Brief van de overheid over de risico inventarisatie en evaluatie

Delen
Delen
Delen
Delen
Table of Contents

Recent is er een brief van de overheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd aan ondernemers de RI&E. De overheid zal hier de komende tijden alert mee zijn. Het hebben van een getoetste RIE is al meer dan 25 jaar verplicht, alleen nu zal het ook gevolgen hebben voor ondernemers die het niet hebben. Hieronder is de betreffende brief van de overheid te downloaden.

In deze brief staat dat het verplicht is voor bedrijven om een RIE te inventariseren. Wellicht zal dit komende tijd ook strenger worden gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Gelukkig kunt u daar wat aan doen en dat zullen we in dit artikel toelichten.

Wat is RI&E

RI&E staat voor risico -inventarisatie en evaluatie. Het omvat het vastleggen van de risico’s die zich binnen uw organisatie optreden en wat hier de maatregelingen voor zijn. Aanvullend zullen deze risico’s gerangschikt worden op prioriteit. Een goede RI&E is actueel. Dit betekend dat deze te zijner tijd bijgewerkt zal moeten worden. Lees dit als u meer info over RI&E wilt na het lezen van de brief van de overheid.

Arbocentrum over veilig werken

Werk brengt risico’s met zich mee en bevinden zich overal in alle sectoren. Denk bijvoorbeeld aan fabriekswerk met machines, het werken in een laboratorium met gevaarlijke stoffen of werken als beveiliger waar u wellicht wel te maken krijgt met agressieve mensen. Ook ‘simpel’ kantoorwerk kent haar risico’s. Zo is het bijvoorbeeld langdurig staren naar een beeldscherm en kunnen de medewerkers een hoge werkdruk ervaren.

Een RI&E helpt met het herkennen en verkleinen van uw risico’s, zoals fysieke risico’s zoals het breken van een been. Volgens de Arbowet is een RI&E al een lange tijd verplicht, alleen zal het de komende tijden strenger worden gehandhaafd. Ook dit stond vermeld in de brief van de overheid. Een actueel RIE helpt bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en het is niet ingewikkeld om het op te stellen. Het kan zelf worden gedaan in een paar stappen, maar het kost wel wat tijd. In sommige gevallen moet uw RIE getoetst worden. Dit is tevens vermeld in de brief van de overheid.

Waarom u een risico-inventarisatie op moet stellen

Het in kaart brengen van uw risico’s is niet alleen belangrijk voor uzelf als organisatie of ondernemer om een RI&E op te stellen, zodat u aan de eisen voldoet. Het is ontzettend belangrijk dat u van de risico’s bewust bent die op kunnen treden op de werkvloer. Dit kunt u zelf doen of uitbesteden. Wij hebben al veel grote organisaties mogen helpen met het opstellen van hun RI&E. Mocht u interesse hebben in een prijsopgave dan nodigen wij u vriendelijk uit om geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen.

Arbo-unie over een RI&E maken

Een risico-inventarisatie en evaluatie maken volgens de brief van de overheid

In de brief van de overheid staan een aantal stappen die u kan doen om uw RI&E in orde te krijgen. Deze worden in het volgende hoofdstuk benoemd en uitgewerkt. In de brief van de overheid staat dat een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Dit heeft betrekking tot alle sectoren, dus wellicht ook voor uw bedrijf.

“Ik kwam tot de ontdekking dat ik over sommige risico’s nog helemaal niet had nagedacht. De RI&E dwingt mij om kritisch naar mijn arbeidsrisico’s te kijken en daarnaar te handelen,,

Espen de Wilt

Verder gaat deze brief van de overheid RIE in op het feit dat het inventariseren van uw risico’s zorgt voor minder uitval, een hogere productiviteit en over het algemeen tevredener personeel. Zo ligt de brief toe dat RI&E een kans is voor uw organisatie.

Plan van aanpak ri&e in slechts 7 stappen

In dit hoofdstuk verschaffen wij een uitgebreid stappenplan, zodat u zelf een RI&E kan opstellen. Wel is het aangeraden om deze na te laten kijken door een specialist of deskundige. Vraag vrijblijvend naar de kosten of laat ons u terugbellen door uw telefoonnummer onder aan de pagina achter te laten. Nadat we u terug hebben gebeld zullen we uiteraard uw nummer verwijderen. Privacy en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

inventariseer risico's

First things first; er zijn zeven stappen om uw RI&E in orde te krijgen, zodat u bewust bent van de veiligheidsrisico’s die betrekking hebben tot u en uw medewerkers.

Inventariseer de bedrijfsrisico’s

De eerste stap volgens de brief van de overheid is het inventariseren van de risico’s binnen uw bedrijf. Zo noteert u de belangrijkste risico’s en omschrijft u deze. Dit kan worden gedaan door risico’s te categoriseren of clusteren. Bijvoorbeeld:

  • Gevaarlijk werk
  • Emotionele belasting
  • Omgevingsfactoren

Betrek uw medewerkers ook bij deze inventarisatie. Grote kans dat zij er een groot aantal zo kunnen opnoemen en het zorgt ervoor dat ze er bewust van worden.

Rangschik de vastgestelde risico’s

Nu de risico’s in kaart gebracht zijn is het tijd om de risico’s te evalueren en te prioriteren. Dit kunt u doen door uzelf een aantal vragen te stellen. Hieronder staan een aantal voorbeelden:

  • Wie heeft met het risico te maken
  • Hoe vaak treedt het risico op
  • Hoe groot zijn de gevolgen
  • Is dit het geval op iedere locatie

Opstellen van een Plan van Aanpak

Nu de risico’s in kaart gebracht zijn en gerangschikt zijn is het tijd om het te vertalen in een plan van aanpak. Hierin staan al het hierboven staande, wie deze maatregelingen zal handhaven en wie hier verantwoordelijkheid voor neemt.

Toetsen van hetgeen wat u hebt opgesteld

Verder staat er in de brief van de overheid dat in de meeste gevallen u uw RI&E – inclusief plan van aanpak – moet laten toetsen door een specialist; een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Wie uw RI&E zal toetsen is afhankelijk van het arbodienstverleningscontract dat u hebt. Elk bedrijf moet zo’n contract hebben.

Bespreek de inventarisatie van uw risico’s in uw bedrijf

Wanneer de risico’s ge├»nventariseerd zijn en vertaald zijn naar een plan van aanpak waarin duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het handhaven van deze risico’s, is de volgende stap om deze risico’s te bespreken met uw medewerkers. Als uw onderneming een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, dan heeft deze instemmingsrecht op het RI&E.

overheidsbrief RIE stockfoto

Beginnen met het treffen van maatregelingen

De brief van de overheid zegt dat het belangrijk is dat u zo snel mogelijk aan de slag gaat met het beginnen van het treffen van maatregelingen voor RI&E. Wanneer uw bedrijf een preventie medewerker heeft is het belangrijk dat deze hier ook actief bij betrokken is.

Bijstellen en evalueren van uw RI&E

Aangekomen bij de laatste stap – netjes! Het is erg belangrijk om uw RIE actueel te houden. Zowel gebeurtenissen als veranderingen in uw organisatie kunnen leiden tot nieuwe inzichten over bedrijfsrisico’s. Het is noodzakelijk in zulke gevallen om uw RI&E bij te stellen.

Specialistische ondersteuning bij het opstellen van uw RI&E

De laatste tijd krijgen wij veel vragen van zowel grote organisaties als kleine ondernemers na de brief van de overheid. Er heerst toch wel veel onrust in ondernemersland betreft de handhaving voor RI&E. Wij kunnen deze zorgen uit handen nemen en u ondersteunen bij het opstellen van uw RIE, zodat u kan focussen op hetgeen wat u energie geeft en waar u goed in bent. Ga direct voor kwaliteit en zekerheid.

Delen
Delen
Delen
Delen

Anderen bekeken ook

Laat ons u vrijblijvend terugbellen

Heeft u vragen, onduidelijkheden of zoekt u hulp voor het opstellen van uw RI&E om boetes te voorkomen? Laat uw telefoonnummer achter en laat een van onze specialisten u terug bellen. Uw telefoonnummer wordt daarna weer verwijderd uit ons systeem.

Begin direct met uw RI&E

Stop met het uitstellen van het inventariseren van uw risico’s en voorkom een dure boete tijdens een inspectie.